Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge eller i daglig tale dagpenge er en ydelse du kan få hvis du bliver ledig og er medlem af en a-kasse. I øjeblikket er dagpenge satsen på 801 kr pr. måned eller mellem 16.020 kr pr. måned op til 20.025 kr afhængig af din indtægt før du blev ledig. Hvis du ikke allerede er medlem af en a-kasse kan du de fleste steder melde dig gratis og hvis du er studerende kan du få gratis studiemedlemskab. Se listen over billige a-kasse på forsiden. Nedenunder kan du læse mere om arbejdsløshedsdagpengesystemet Fagforening.

Betingelser for at få dagpenge

For at kunne modtage arbedjsløshedsdagpenge skal du:

1). Være medlem af en a-kasse

2). Være registreret som arbejdssøgende på Jobcenteret

3). Opfylde beskæftigelseskravet

4). Ikke være selvforskyldt ledig

Registrer dig som ledig på jobcenteret

Den første dag du er ledig skal du registrere dig på jobcenteret som jobsøgende for at få dagpenge.

Beskæftigelseskrav – sådan optjener du ret til dagpenge

For at få ret til dagpenge gælder at man skal have arbejdet mindst 1.924 timer indenfor de seneste 36 måneder (3 år) og en deltidsforsikret lønmodtager skal mindst have registreret 1.258 timer.

Står du til rådighed for arbejdsmarkedet?

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge – også kaldet rådighedskravet. Det vil sige at du:

 • Har registreret dig som jobsøgende hos jobcenteret.
 • Du har oprettet dit CV og fået det godkendt på Jobnet.dk, samt at du løbende opdaterer det.
 • Du bor i Danmark.
 • Du kan begynde på arbejde med en dags varsel.
 • Du accepterer og møder op til de møder og aktiviteter som a-kassen eller jobcenteret arrangerer.

I sidste ende er det a-kassen som vurderer om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Selvforskyldt ledighed

Hvis siger dit job op som lønmodtager kan du risikere at du ikke kan få dagpenge i en periode – dette kaldes selvforskyldt ledighed. Det er dog kun hvis du ikke har en såkaldt ‘gyldig grund’ til at sige arbejdet op. Hvis du siger dit arbejde op uden at have en gyldig grund har du karantæne på 3 uger før du kan modtage dagpenge.

De følgende er gyldige grunde til at sige op på jobbet og udløser ikke karantæne:

 • Helbred og sygdom
 • For lang transport tid
 • Pasning af børn eller familiemedlemmer
 • Skilsmisse
 • Tab af supplerende dagpenge
 • Andre vigtige arbejdsforhold eller uddannelse
 • Arbejdsmiljø
 • Mobning, vold eller psykisk vold på arbejdspladsen

Arbejdsløshedsdagpenge periode

I øjeblikket er dagpengeperioden to år indenfor en maks periode på tre år.

Dette ændrer sig dog som følge af politiske beslutninger så følg altid med i de nyeste opdateringer.

Optjening til ny arbejdsløshedsdagpenge periode

Har du opbrugt retten til at modtage dagpenge kan du genoptjene retten ved at arbejde i minimum 52 uger (fuldtidsforsikring) eller 34 uger for deltidsforsikrede indenfor de seneste tre år. Herefter har du så ret til to år mere.

Feriedagpenge

Har du ret til dagpenge under din ferie?

Hvis du er medlem af en a-kasse og er ledig kan du udbetalt dagpenge under din ferie, så længe du ikke Arbejdsløshedsdagpengehar ret til feriepenge eller løn under ferie fra et tidligere arbejde. Du har altså ret til feriedagpenge på lige fod med feriepenge hvis du er ledig, men kun hvis du ikke har krav på almindelige feriepenge fra et tidligere job. Feriedagpenge optjenes på samme vilkår som almindelige feriepenge så længe du er tilknyttet a-kassen.

Supplerende arbejdsløshedsdagpenge

Hvis du får dagpenge og finder deltidsarbejde eller du bliver delvis arbejdsløs kan du få supplerende dagpenge i op til 30 ud af 104 uger.

Hvis du er fuldtidsarbejdsløs får du udbetalt dagpenge svarende til 37 timer. Hvis du derimod arbejder, men har færre end 29,6 timer om ugen, kan du få supplerende arbejdsløsedsdagpenge for de timer du ikke arbejder op til 37 timer. Der gælder de samme regler for at få supplerende dagpenge som for almindelige dagpenge hvad angår beskæftigelseskrav og lignende.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at få en frigørelsesattest. Med denne skal din arbejdsgiver acceptere at du kan sige op med dags varsel. Dette er nødvendigt for at du kan opfylde rådighedskravet – altså at du kan begynde i nyt fuldtidsarbejde indenfor kort tid. Det er som altid din a-kasse der skal vurdere om du står til rådighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *